RAKENNESUUNNITTELU

Teemme rakennesuunnittelun kaikki vaiheet aina perustuksista vesikattoon asti, perustamistavasta riippumatta ja kaikilla yleisimmillä materiaaleilla.

Kaikki suunnittelumme perustuu rakenteiden toimivuuteen, rakentamismääräyksiin ja tehokkaaseen toteutukseen. Rakenteiden suunnittelussa pyrimme valitsemaan luotettavia ja terveellisiä materiaaleja, mutta pyrimme löytämään myös edulliset tuotteet. Teemme tilaajalle yksityiskohtaiset ja selkeät rakenne- eli työpiirustukset, jotka ovat helppolukuisia.

Rakennepiirustusten ja rakennelaskelmien sisältö

”Rakennepiirustuksiin ja rakennelaskelmiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tieto suunnittelussa käytetyistä kuormituksista, kantavien rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta sekä rakenteiden mitoista.”

-Rakennusmääräyskokoelma

Suunnittelu ja toteutus

KuuselaMedia - Logo (kapea, läpinäkyvä)