Rakentamisen velvoittavat määräykset

http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset


Rakennusten lämmöneristys
U-arvo vaatimus 2017

2.5.4 Rakennuksen vertailulämpöhäviön laskennassa käytetään seuraavia rakennusosakohtaisia lämmönläpäisykertoimia ja ikkunapinta-alan vertailuarvoa.

Lämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoimina U käytetään seuraavia vertailuarvoja laskettaessa rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoa:

seinä 0,17 W/(m2 K)

hirsiseinä (hirsirakenteen keskimääräinen paksuus vähintään 180 mm) 0,40 W/(m2 K)

yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/(m2 K)

ryömintätilaan rajoittuva alapohja (tuuletusaukkojen määrä enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta) 0,17 W/(m2 K)

maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W/(m2 K)

ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,0 W/(m2 K)


Puolilämpimän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoimina U käytetään seuraavia vertailuarvoja laskettaessa rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoa:

seinä 0,26 W/(m2 K)

hirsiseinä (hirsirakenteen keskimääräinen paksuus vähintään 180 mm) 0,60 W/(m2 K)

yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,14 W/(m2 K)

ryömintätilaan rajoittuva alapohja (tuuletusaukkojen määrä enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta) 0,26 W/(m2 K)

maata vasten oleva rakennusosa 0,24 W/(m2 K)

ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,4 W/(m2 K)

Pientalorakentajan perustieto
http://www.puuinfo.fi/sites/default/files/pientalorakentajan-perustieto-2-2.pdf

Betonin valinta
https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK090403.pdf