RAKENNUSSUUNNITTELU

Laaja-alaista suunnittelua.

Teemme suunnittelua kaikenlaisiin kohteisiin kuten uudisrakennukset, korjauskohteet tai vaikkapa kalustovaja. Hirsi-, kivi- ja lasirakenteet ovat tulleet myös tutuksi ja erilaiset matalaenergiaratkaisut.

Suunnittelu ja valvonta

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.”

– Turun Rakennusvalvonta

Suunnittelun lähtökohtana on tilaajan toiveet ja tarpeet. Meidän tehtävämme rakennusten ja korjauskohteiden suunnittelussa on antaa vinkkejä, neuvoja ja oma näkemyksemme tilaajalle, sekä piirtää rakennuspiirustukset määräysten edellyttämällä tavalla. Rakennussuunnittelussa pitää ottaa huomioon Suomen rakennusmääräysten ohjeet ja määräykset rakennuksen suunnittelulle.
Rakennuslupahakemuksen liitteenä tarvitaan pääpiirustukset, Lupapisteen tai muun sähköisen palvelun kautta haettuun lupaan tarvitaan pdf-muotoiset piirustukset, mutta jos kunnan rakennusvalvonta ei ole sähköisessä palvelussa niin piirustukset pitää toimittaa paperisena.

Suunnittelu ja toteutus

KuuselaMedia - Logo (kapea, läpinäkyvä)