Vastaava työnjohtaja

Teemme myös vaativien kohteiden vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Vastaavan työnjohtajan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään Ympäristöministeriön ohjeeseen. Lain mukaan rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Myös toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä.

Ohje vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä:

”Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan
hyväksyy rakennusvalvonta. Rakennustyötä ei saa aloittaa, jos työssä ei ole hyväksyttyä vastaavaa
työnjohtajaa. Vastaavaa työnjohtajaa koskevat määräykset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja
maankäyttö- ja rakennusasetukseen.”

– Turun Rakennusvalvonta


Rakennusvalvonta edellyttää rakennusluvassa, että kohteella on vastaavatyönjohtaja. Vastaavatyönjohtaja tilaa työmaalle rakennusluvassa määrätyt katselmukset, valvoo työn sekä materiaalien laatua ja kirjoittaa tarvittavat valmiusastetodistukset.
Vastaavan työnjohtajan hakemus kunnan rakennusvalvontaan jätetään vasta sitten kun rakennuslupa on myönnetty.
Vastaavaa työnjohtajaa ei tarvita työmaalla täysipäiväisesti ja siksi rakennuttajan kanssa sovitaan tarpeellisesta käyntimäärästä.
Yleisin käytäntö on, että vastaavatyönjohtaja käy työmaalla vain rakennusvalvonnan tarkastusten yhteydessä.
Kun rakennushanke on tarkastusvaiheessa vastaavatyönjohtaja tilaa tarkastuksen ja on paikalla, kun rakennustarkastaja tulee suorittamaan tarkastuksen, tällöin rakennuttajan ei välttämättä tarvitse olla paikalla (paitsi aloituskokouksessa).

Suunnittelu ja toteutus

KuuselaMedia - Logo (kapea, läpinäkyvä)